رسالت تیریک آنلاین در بیان واقعیت‌های مفید

به قلم مدیرمسئول

اهمیت قلم و نویسندگی بر کسی پوشیده نیست، اهمیت قلم بر آن است که صاحب قلم خود را از هر پیرایه‌ای بیارایند و برای بیان واقعیت‌های مفید جامعه تلاش کنند.
جایگاه قلم و نقش آن در اندیشه نوجوانان و جوانان، در پویایی مردم، فرهنگ و همچنین بیان واقعیت‌های یک جامعه بسیار با اهمیت و جایگاه ویژه‌ای را خواهد داشت.
دانشمندان از آغاز، با گرامیداشت قلم کوشیده‌اند تا بر دفتر اندیشه بشری سطری رقم زنند تا مصداق شایسته‌ای برای “و مایسطرون” باشد. با چنین هدف مقدسی بود که فرهیختگان، پیشتازان عرصه تربیت و طلایه‌داران صحنه پژوهش شدند و هدایت‌بخش‌ترین و درخشنده‌ترین آثار از خامه پرواپیشه این پروانه‌های سعادت‌خواه، حق‌جو و مردم دوست تراوش کرد و چشمه‌سارهای “حکمت” و “موعظه” از چکاد برافراشته اندیشه پاک آنان جوشید و بر دشت تشنه دل‌های مومنان جاری شد و دامن دامن شکوفه‌های عطر آگین معنویت را به بار آورد و تاریخ تفکر بشری را بیاراست.
در قرآن تحت عنوان “القلم و مایسطرون” و در روایات قلم برابر با خون شهدا تعبیر شده و از این رو، از ارزش زیادی برخوردار است.
برای انعکاس مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مشکلات مردم حتماً باید مباحث توسط صاحبان قلم و اهل تحقیق انعکاس پیدا کند و یکی از همین راه‌ها نوشتن مقالات، کتب و … است که توسط اهل قلم باید نوشته شود.
ارزش قائل شدن به آثار و برداشتن موانع در برابر اهل قلم در برای چاپ و انتشار آثار آنان و همچنین معرفی و تبلیغ آثار چاپ شده توسط دست‌اندرکاران به منظور معرفی و ارزش کار صاحب قلم یکی از راه‌های رفع مشکلات است.
زمانی که انسان توانست ماجرای زندگی‌اش را بر صفحات نقش نماید و سطوری بر صفحه کاغذ و شبیه آن به یادگار گذارد. قلم، حافظ علوم و معارف، پاسدار افکار اندیشمندان، حلقه اتصال فکری علما و پل ارتباطی گذشته و آینده است، و حتی ارتباط آسمان و زمین نیز از طریق لوح و قلم حاصل شده است.
قلم؛ حامل و ناقل افکار و اندیشه‌هاست. گلوله کلمات هنگامی که از نوک قله نشانه‌گیری می‌شود، می‌تواند سینه سیاهی را بشکافد و تاریکی و سیاهی جهل و ناآگاهی را به صبح امید و پیروزی تحویل دهد.
رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد طبق قانون مطبوعات عبارت است از:
‌الف – روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم .
ب – پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج – تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد،‌زبان، رسوم، سنن محلی و …
‌د – مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (‌اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشاء و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌فضائل اخلاقی.
ه – حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.
نویسندگان پایگاه خبری نو پای تیتریک آنلاین با رعایت رسالتی که در قانون مطبوعات بدان اشاره شده، تلاش می کنند در بیان حقایق و بالا بردن دانش عمومی مردم کوشا باشند و منویات مقام معظم رهبری را نصب العین خود قرار دهند.

ان شاءا…

پایگاه خبری تیتر یک آنلاین | جدیدترین اخبار ورزشی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و هنری را در سایت خبری تیتر 1 آنلاین بخوانید. با تیتر ۱ آنلاین به روز باشید.